Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of geactualiseerd.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Feenstra Wonen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellect eigendom berust bij Feenstra Wonen. Het delen van een link naar onze pagina is wel toegestaan.

Wij streven er naar de prijzen op een zorgvuldige wijze weer te geven. Fouten die daarbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Feenstra Wonen te mogen claimen of te veronderstellen. Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de adviezen van Feenstra Wonen. Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Feenstra Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de site. De informatie en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Feenstra Wonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Heb je vragen of klachten over de website feenstrawonen.nl dan kan je contact met ons opnemen via info@feenstrawonen.nl